Kontakty


Technická podpora

Vaše otázky, podnety, pripomienky a návrhy zasielajte e-mailom na adresu Enable JS to view mail.

Kontakty

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
Ul. Sládkovičova 533/20
SK - 018 41 Dubnica nad Váhom
Slovenská republika

IČO:36342645
IČ DPH:SK 2021958356
Bankovéspojenie:Slovenská sporiteľňa, a.s., Nová Dubnica
Čísloúčtu:0362690627/0900
Registrácia:Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel: Sro, vložka 15461/R
eu-logo

Aktuálne

Žiadne novinky.